Refundacja leków dla honorowych dawców krwi

Refundowane leki wydawane są wyłącznie na podstawie recept. Farmaceuta może w ten sposób stwierdzić, czy dany pacjent jest uprawniony do skorzystania ze zniżki. Ustala to na podstawie informacji zawartych przez lekarza na blankiecie receptowym. Ten bowiem jest zobowiązany wpisać procentową zniżkę jaka przysługuje określonemu pacjentowi albo też wypisać lek płatny w stu procentach jeśli nie jest on refundowany lub gdy lekarz nie posiada umowy z NFZ. Jeśli recepta została poprawnie wypełniona według wskazań Ministerstwa Zdrowia, pacjent może skorzystać z refundacji, także w przypadku gdy nie jest ubezpieczony.

Istnieje pewna grupa osób uprzywilejowanych którym przysługują bezpłatne leki, do limitu finansowania. Wśród nich są tacy pacjenci, którzy nie są ubezpieczeni, ale mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów. Recepty na lekarstwa z refundacją otrzymują między innymi Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi w skrócie ZK. Przysługują im leki bezpłatne znajdujące się na podstawowej liście oraz uzupełniającej do limitu finansowania jak też środki farmakologiczne stosowane u nich w związku z oddawaniem krwi. Teraz kilka słów a o tym jakie są zasady korzystania z takich przywilejów. Otóż honorowy dawca krwi może skorzystać z bezpłatnych i refundowanych leków jeśli jest zasłużonym dawcą to znaczy oddał odpowiednią ilość jednostek krwi- 5 litrów łącznie dla kobiet i 6 litrów dla mężczyzn. Te same zasady dotyczą innych składników krwi, oddanych w takich samych ilościach. Takie osoby na stronie Ministerstwa Zdrowia mogą sprawdzić czy interesujący je lek uda się odebrać w aptece bezpłatnie, lub jaka jest ewentualna dopłata pacjenta w tym zakresie.

Trzeba też pamiętać o tym, że recepty na leki bezpłatne mogą być wystawiane tylko na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Inaczej lekarz nie będzie mógł takiej recepty wystawić. W przypadku Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi takim dokumentem będzie Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Dodatkowo by móc korzystać z takich przywilejów lekarz musi umieścić na recepcie oznaczenie ZK oraz przepisać leki widniejące na liście wydawanych bezpłatnie honorowym dawcom krwi.