Faktura na leki refundowane

Zazwyczaj wychodząc z apteki po opłaceniu medykamentów otrzymujemy paragon. Jest to nasz dowód zakupu, na którym widnieje cena lekarstw. Jeśli są refundowane będzie niższa a nawet dostępne są bezpłatne leki dla Honorowych Dawców Krwi. Jednakże jest pewna grupa osób, które mogą otrzymywać w aptece fakturę na leki. Jest to już większej wagi dokument potwierdzający zakup medykamentów w wyższej kwocie, który można wykorzystać w chwili rocznego rozliczenia PIT.

Komu przysługuje ulga na leki? Jest ona przewidziana dla osób niepełnosprawnych które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej) jak też orzeczenie o niepełnosprawności wobec osoby, które nie ukończyła jeszcze 16 roku życia. Z ulgi na leki dodatkowo skorzystać mogą osoby na których utrzymaniu pozostają spokrewnione z nimi osoby niepełnosprawne to jest dzieci własne oraz przysposobione, współmałżonek, dzieci cudze przyjęte na wychowanie, macocha, ojczym, zięć synowa, pasierbowie, rodzice oraz rodzice współmałżonka, wówczas, gdy dochody tych osób w roku podatkowym nie przekroczyły określonej prawem kwoty (obecnie jest to 9120zł). Dodatkowymi wymogami jakie należy spełnić by pomniejszyć dochód o wydatki na lekarstwa to przedstawienie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w chwili zakupu leków. Te z kolei muszą być przepisane przez lekarza specjalistę, a całkowita kwota wydatkowana na ten cel ma przekraczać w miesiącu 100zł.

Dopiero gdy te warunki zostaną spełnione jest sens brać w aptece leki na fakturę VAT, by w rozliczeniu rocznym móc skorzystać z ulgi. Należy przy tym pamiętać, że kiedy leki kupuje osoba mająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną, faktura musi zostać wystawiona na jej nazwisko. Kwota odliczenia na podstawie faktury za leki refundowane jest ustalana miesięcznie. Uwzględniana jest w takim wypadku tylko nadwyżka ponad ustalony limit 100zł. Trzeba też brać pod uwagę fakt, ze na fakturze muszą się znaleźć leki, jakie specjalista zalecił stosować stale lub okresowo w zawiązku z dolegliwością osoby niepełnosprawnej. Dowód zakupu jakim jest faktura VAT musi być wystawiony na odpowiednią osobę oraz zatrzymany do wglądu w razie wezwania przez US.